מערכת דו צירית

הדרישה: יש לתכנן מערכת אשר תאפשר תנועה דו צירי צידוד והגבהה ליחידה אופטית.
הפתרון: מערכת הנעה המבוססת על stage סטנדרטי המבצעת תנועה צידוד של º360 והגבהה של º90±