מנגנון פתיחה / סגירה N.C. ייעודי

הדרישה: יש לפתח מערכת מכאנית אשר תהיה בתוך גלולה, תבטיח מצב סגירה תמידי(N.C.) מבוסס מכניקה בלבד, ניתן יהיה לפתוח אותו לפי הצורך במצב עבודה, נפתח מוגבל קוטר עד 10 מ"מ אורך עד 12 מ"מ.
הפתרון: תכן מערכת זעירה המבוססת על עקרון של כוחות צנטרפוגלים המאפשרת את מצבי העבודה הנדרשים.
הייחוד: מכאניקה פשוטה וזעירה.