רפואי Archive

  • הדרישה: יש לפתח מערכת מכאנית אשר תהיה בתוך גלולה, תבטיח מצב סגירה תמידי(N.C.) מבוסס מכניקה בלבד, ניתן יהיה לפתוח אותו לפי הצורך במצב עבודה, נפתח מוגבל קוטר עד 10 מ"מ...

    מנגנון פתיחה / סגירה N.C. ייעודי

    הדרישה: יש לפתח מערכת מכאנית אשר תהיה בתוך גלולה, תבטיח מצב סגירה תמידי(N.C.) מבוסס מכניקה בלבד, ניתן יהיה לפתוח אותו לפי הצורך במצב עבודה, נפתח מוגבל קוטר עד 10 מ"מ...

    Continue Reading...