פרוייקטים Archive

 • הדרישה: יש לתכנן תיבה עם ממשקים ידועים, אטומה ל"טבילה", התכן כל פינוי חום נדרש.

  זיווד אלקטרוני

  הדרישה: יש לתכנן תיבה עם ממשקים ידועים, אטומה ל"טבילה", התכן כל פינוי חום נדרש.

  Continue Reading...

 • הדרישה: יש לתכנן מערכת אשר תאפשר תנועה דו צירי צידוד והגבהה ליחידה אופטית. הפתרון: מערכת הנעה המבוססת על stage סטנדרטי המבצעת תנועה צידוד של º360 והגבהה של º90±

  מערכת דו צירית

  הדרישה: יש לתכנן מערכת אשר תאפשר תנועה דו צירי צידוד והגבהה ליחידה אופטית. הפתרון: מערכת הנעה המבוססת על stage סטנדרטי המבצעת תנועה צידוד של º360 והגבהה של º90±

  Continue Reading...

 • הדרישה: יש לתכנן חצובה אשר תשמש פלטפורמת שיגור למערכת בעלת רתע, החצובה תהיה קלת משקל, יכולת צידוד והגבהה, יכולת פילוס, יכולת לנעילת חופשים, בגובהה 1400 מ"מ        ...

  חצובה ייעודית

  הדרישה: יש לתכנן חצובה אשר תשמש פלטפורמת שיגור למערכת בעלת רתע, החצובה תהיה קלת משקל, יכולת צידוד והגבהה, יכולת פילוס, יכולת לנעילת חופשים, בגובהה 1400 מ"מ        ...

  Continue Reading...

 • הדרישה: יש לתכנון מכונה חצי אוטומטית המשלבת מלחם אולטרא סוני, אשר אל המכונה יוזנו באופן ידני שני החלקים, המכונה תזהה את קיומם, החלקים יגיעו אל המלחם, תתבצע הלחמה ופריקה של...

  מכונת הרכבה

  הדרישה: יש לתכנון מכונה חצי אוטומטית המשלבת מלחם אולטרא סוני, אשר אל המכונה יוזנו באופן ידני שני החלקים, המכונה תזהה את קיומם, החלקים יגיעו אל המלחם, תתבצע הלחמה ופריקה של...

  Continue Reading...

 • הדרישה: יש לתכנן מתקן לבדיקת פריזמה ע"י מערכת אופטית מוגדרת.

  מתקן לבדיקת פריזמה אופטית

  הדרישה: יש לתכנן מתקן לבדיקת פריזמה ע"י מערכת אופטית מוגדרת.

  Continue Reading...

 • הדרישה: יש לתכנן מערך אופטו מכאני הכולל מראה, מפצל, קולימטור   ו-oled עם סט עדשות ומראה מקפלת, אשר יאפשרו עבודה במרחב זויות משתנות בעלי קשיחות מוגדרת לאור סביבת העבודה הדינמית בה...

  זיווד אופטי מכאני

  הדרישה: יש לתכנן מערך אופטו מכאני הכולל מראה, מפצל, קולימטור   ו-oled עם סט עדשות ומראה מקפלת, אשר יאפשרו עבודה במרחב זויות משתנות בעלי קשיחות מוגדרת לאור סביבת העבודה הדינמית בה...

  Continue Reading...

 • הדרישה: יש לפתח מערכת מכאנית אשר תהיה בתוך גלולה, תבטיח מצב סגירה תמידי(N.C.) מבוסס מכניקה בלבד, ניתן יהיה לפתוח אותו לפי הצורך במצב עבודה, נפתח מוגבל קוטר עד 10 מ"מ...

  מנגנון פתיחה / סגירה N.C. ייעודי

  הדרישה: יש לפתח מערכת מכאנית אשר תהיה בתוך גלולה, תבטיח מצב סגירה תמידי(N.C.) מבוסס מכניקה בלבד, ניתן יהיה לפתוח אותו לפי הצורך במצב עבודה, נפתח מוגבל קוטר עד 10 מ"מ...

  Continue Reading...

 • הדרישה: יש לתכנן מכונה אשר תאחוז תושבות של אבני גלם יהלום בתהליך ניסורם ע"י ליזר. התושבות בעלות קוטר משתנה, על המערכת לעבוד עם בקרה בחוג פתוח, ישנה לדרישה לדיוק גבוה...

  מנגנון לחיתוך אבני גלם של יהלום

  הדרישה: יש לתכנן מכונה אשר תאחוז תושבות של אבני גלם יהלום בתהליך ניסורם ע"י ליזר. התושבות בעלות קוטר משתנה, על המערכת לעבוד עם בקרה בחוג פתוח, ישנה לדרישה לדיוק גבוה...

  Continue Reading...

 • הדרישה: יש לתכנן מערכת מבדיקת אורך חיים לאפליקציה רפואית, לחיים של 30 מליון מחזורים. הפתרון: בניית מכונה אשר מדמה את פעולת האפליקציה מבחינת תנועה ועומסי עבודה.

  מתקן בדיקה

  הדרישה: יש לתכנן מערכת מבדיקת אורך חיים לאפליקציה רפואית, לחיים של 30 מליון מחזורים. הפתרון: בניית מכונה אשר מדמה את פעולת האפליקציה מבחינת תנועה ועומסי עבודה.

  Continue Reading...

 • הדרישה: יש לתכנן מתקן להרכבת קפיץ טבעתי לתוך גרמושקה. הפתרון: מערכת בוכנות פנאומטיות המשמשות כאצבעות לפיסוק הגרמושקה.

  מתקן לתעשייה

  הדרישה: יש לתכנן מתקן להרכבת קפיץ טבעתי לתוך גרמושקה. הפתרון: מערכת בוכנות פנאומטיות המשמשות כאצבעות לפיסוק הגרמושקה.

  Continue Reading...